AF3ddKompetansen

Arne W. Fjærli har en formell skattemessig kompetansebakgrunn som gjenspeiles i både eksamen fra ligningsetatens to-årige Skattetatsskole så vel som eksamen i skatterett fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. I tillegg en rekke fordypninger i regi av Skattedirektoratet, Oslo ligningskontor, NHO, Universitetet i Oslo, Norges Handelshøyskole, m.v.

Arne begynte i ligningsforvaltningen høsten 1987 (Oslo ligningskontor) og jobbet frem til 2001 med de fleste spørsmål knyttet til norsk skatterett vedrørende privatpersoner, etterhvert med hovedvekt på utlandsopphold relatert til arbeidsopphold i utlandet og emigrasjon.

Siden 2001 har Arne jobbet som privat rådgiver og gitt rådgivning og praktisk assistanse generelt innen norsk og internasjonal personbeskatning.