Skattemessig assistanse – bosatte i Norge

Er du primært interessert i informasjon knyttet til utlandsopphold? Gå gjerne da til våre sider knyttet til dette området ved å klikke her.

Har du i skattemeldingen anført et fradrag du er blitt nektet eller opplever du mulighet for å ha blitt feilaktig lignet på inntektssiden? Muligens kan en oppfølging av en ny innsendelse av skattemeldingen / klage på ligningen være aktuell.

Skjemautfylling/skattemelding for så vel lønnsmottakere, oppdragstakere / freelancere, pensjonister og næringsdrivende (også i en kombinasjon av disse fire skattemessige inntektsgruppene) er selvsagt noe vi kan følge opp.

Vi yter også assistanse innen anmodning om forhåndsuttalelse i forbindelse med unngåelse av dobbeltbeskatning under utlandsopphold, salg av bolig med skattefri gevinst m.v.

Ta gjerne kontakt via vårt kontaktskjema, telefon eller epost for en innledningsvis uforpliktende vurdering.